Құжаттар

Законодательные, нормативные и правовые акты

Табыстама акт

ПП РК от 7 ноября 2016 года № 675 О некоторых вопросах республиканской собственности (КЗ)

Справка о государственной регистрации юридического лица (КЗ)

Закон РК от 18 февраля 2011 года № 407-IV О науке (КЗ)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия құру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 429 Қаулысы

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми–техникалық сараптама орталығы»акционерлік қоғамын құру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі № 831 Қаулысы

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті базалық, гранттық, бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы № 575 Қаулысы

«Ұлттық ғылыми кеңестер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы № 519 Қаулысы (05.04.2017)

«Ұлттық ғылыми кеңестердің құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12 мамырдағы № 785 Қаулысы (29.12.2014))

«Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы № 891 Қаулысы (31.08.2016)

"Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама өткізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы (28.12.2015)

 

ҰМҒТСО ішкі құжаттары

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамының жарғысы

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұйымдастыру және жүргізу жөнінде уақытша нұсқаулық

Инструкция по организации деятельности Национальных научных советов (КЗ)

Мемлекеттік сатып алу туралы хаттама

 

Анықтамалық материалдар

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалық қорытынды нысаны

Сараптамалық қорытынды нысаны (гранттық немесе бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде)

Есеп бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Ғылым және техника саласындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ұсынылатын жұмыс бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Мақсатты ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Сарапшылардың ғылыми этика кодексі

Ғылыми қызметтің этикалық принциптері туралы

Сарапшы сауалнамасы

Қазақстан 2020 стратегиялық жоспары