Анықтамалық материалдар

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалық қорытынды нысаны

Сараптамалық қорытынды нысаны (гранттық немесе бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде)

Есеп бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Ғылым және техника саласындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығына ұсынылатын жұмыс бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Мақсатты ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша сараптамалық қорытынды нысаны

Сарапшылардың ғылыми этика кодексі

Ғылыми қызметтің этикалық принциптері туралы

Сарапшы сауалнамасы

Қазақстан 2020 стратегиялық жоспары