ҰМҒТСО ішкі құжаттары

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамының жарғысы

«Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексі

Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұйымдастыру және жүргізу жөнінде уақытша нұсқаулық

Инструкция по организации деятельности Национальных научных советов (КЗ)

Мемлекеттік сатып алу туралы хаттама